Vett & Etikett

Karate ger oss möjligheten att lära oss vad respekt innebär. Det uppnås genom en strikt, rituell artighet och etikett som alla elever utövar hela tiden i Dojon.

Hur vi bär våra dräkter, hur vi rör oss, hur vi bugar och hur vi tilltalar varandra. Allt är enligt en bestämd tradition och följs av alla, oavsett grad. Detta hjälper oss att kultivera ett gott uppförande och en grundläggande respekt i vår personlighet.

Ordning och disciplin

Disciplin , respekt och ordning är en viktig del av Kyokushin Karate. I dojon uppför vi oss enligt en strikt etikett som gör att vi alla kan träna tillsammans och visa varandra den respekt som är en del av karatetraditionen.

Respektera Dojon

Dojon betraktas som en helgad plats, där vi tränar både fysiskt och mentalt. Eleverna och deras anhöriga ska respektera dojon och reglerna, både i dojon och i omklädningsrummen.

Hel och ren

Dräkten skall alltid vara hel och ren. Se till att du är ren, speciellt dina händer och fötter, innan träningen. Dojon får ej beträdas med skor, dessa ska stå prydligt på eller vid skoställen utanför dojon.

Vi måste betona vikten av att förstå dojo-etiketten. Läs det noggrant. Du som är förälder får hjälpa ditt barn att förstå vad som gäller och varför.

Det är obligatoriskt att respektera detta under alla omständigheter.

Osu!

Inom Kyokushin hälsar vi på varandra med uttrycket Osu. Varje instruktion eller fråga besvaras med Osu istället för ”Ja” eller ”Jag förstår”.

Osu är en kombination av orden Oshi som betyder “pressa” och Shinobu som betyder “att uthärda”.  Det betyder tålamod, vilja och uthållighet. Varje gång vi säger ”Osu” påminner vi oss själva om detta.

Regler och Uppförande i Dojon

Ta av dig skorna.
I dojon är vi barfota. Ställ skorna prydligt i omklädningsrummet eller utanför dojor.

Högre grader går före.
Om en högre graderad elev står bakom dig vid ingången till dojon, låt denne gå in eller ut först.

När du går in eller ut från dojon.
Vänd dig först mot Shomen (framåt i dojon), buga och säg Osu. Därefter vänder du dig mot de högre gradererade, bugar och säger Osu. När du går in eller ut från en tom dojo vänder du dig mot ‘shomen’, bugar och säger Osu.

Hälsa alltid.
När instruktören kommer in i dojon visar man alltid respekt genom att stående hälsa med Osu. Även andra seniorer (dangraderade) hälsas med Osu när de kommer in I dojon.

⭑ Lyssna noga på instruktören.
Bekräfta alltid instruktionerna med Osu. Om du behöver fråga om något, gör det och tacka alltid med Osu.

Respektera instruktören.
Karate börjar och slutar med artighet. Kan man inte visa respekt för instruktören bör man inte vara i en karate dojo.

⭑ Ifrågasätt inte instruktioner.
Gör som du blir tillsagd utan mothugg. Respektera instruktörens kompetens, erfarenhet och roll i dijon.

Respektera titeln.
Instruktören ska alltid tilltalas med den titel denne har: Senpai, Sensei eller Shihan. Använd inte deras förnamn. Gäller både i dojon och angränsande områden.

Om du kommer försent.
Sätt dig i seiza vid ingången med ansiktet mot väggen och slut ögonen i mokuso. När instruktören ropar reser du dig upp, bugar och säger Osu mot shomen och sen Osu mot instruktören. Hoppa därefter snabbt in i träningen längst bak I dojon.

Lämna aldrig din plats.
Du behöver be om tillåtelse. Om man får tillåtelse att lämna sin plats ska man gå bakom den rad man står i. Gå inte mellan instruktören och de som tränar eller mellan raderna.

Ta plats snabbt.
När du blir tillsagd att inta en plats, eller när du ställer upp på led före och efter träning, gör det alltid så snabbt som möjligt.

⭑Prata inte inte under träningen
Vill du säga nåt ber du om instruktörens tillåtelse.

Sitt korrekt.
Det innebär i seiza eller skräddarställning. Håll händerna i knät, prata inte.

Respekt för grad i Kumite.
När du tränar fight med någon som har högre grad eller svart bälte; gör ditt bästa men visa respekt för dennes grad.

Utmana aldrig en högre graderad i kumite.

Vänd dig bort från klassen
Om du behöver ordna din dogi eller bälte vänder du dig bort mot din partner, showen eller klassen.

Behåll dogin på.
Det är inte tillåtet att ta av sig någon del av sin dogi under träningen utan att ha blivit tillsagd att göra det.

Din dogi ska alltid vara hel och ren.
Bältet får aldrig tvättas – bara luftas.

Respektera ditt bälte
Den är en värdefull symbol av din hårda träning.

Gå på toaletten innan träningen.
Undvik att störa eller avbryta lektionen för toalettbesök .

Vårda ditt språk och beteende.
Unvik att svära, skratta, fnissa, prata, slappa eller uppträda familjärt i dojon.

Smycken får ej bäras i dojon under träning.

Naglar på fingrar och tår ska vara kortklippta.

Tvätta händer och fötter innan träningen

Det är inte tillåtet att äta i dojon.
Det inkluderar dryck, tuggummi, godis.

Det är inte tillåtet att foto/filma i dojon.

Regler för besökare

Du som föräldrar, vän, anhörig eller publik behöver respektera dojoetiketten.

Sitt korrekt. Det är inte tillåtet att sitta med utsträckta ben i dijon.

Du ska vara tyst under hela passet.

Ta inte barnens uppmärksamhet på något sätt.

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon, surfplatta eller dator i dojon.